O nas 2019-01-21T12:31:32+01:00

O nas.

Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej rozpoczął działalność leczniczą 22.10.1997 r. i został wpisany do rejestrów podmiotów leczniczych.

Nr księgi rejestrowej : 000000001364
Nr KRS: 0000063214
Regon: 390582480
NIP: 6951351564

Oferujemy:

 • Opiekę lekarską w zakresie medycyny rodzinnej: „od noworodka do seniora rodziny”
 • Opiekę pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
 • Opiekę położnej środowiskowo-rodzinnej
 • Wizyty domowe lekarzy, pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych oraz położnych
 • Badania laboratoryjne, EKG
 • Usługi w gabinecie zabiegowym (iniekcje, pomiary ciśnienia tętniczego, poziomu glukozy i inne)
 • Szczepienia obowiązkowe i zalecane dzieci i dorosłych
 • Badania bilansowe dzieci i dorosłych
 • Programy profilaktyczne
 • Opiekę długoterminową
 • Opiekę stomatologiczną dla dzieci i dorosłych
 • Opiekę dermatologiczną
 • Opiekę logopedyczną
 • Opiekę neurologiczną
 • Opiekę rehabilitacyjną ambulatoryjną oraz w domu pacjenta
 • Drobne zabiegi chirurgiczne
Misją Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie jest zapewnienie profesjonalnej opieki medycznej wszystkim Pacjentom oraz zaspokojenie Ich potrzeb i oczekiwań poprzez udzielanie świadczeń na najwyższym poziomie.

„Żyjesz dla siebie dbaj o zdrowie”

Pragniemy, aby bieżąca praca i wysiłki personelu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie i Punktu Lekarskiego w Snowidzy oraz jego ciągłe doskonalenie umiejętności oraz rozwój bazy lokalowej i zabiegowej zaowocowały uznaniem Pacjentów, oraz uzyskaniem przez Gminny Ośrodek Zdrowia pozycji Lidera w leczeniu.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W Gminnym Ośrodku Zdrowia w Mściwojowie

Klauzula informacyjna

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie jako Administrator Danych Osobowych, na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L z 2016 r. Nr 119, str. 1, zwanego dalej RODO, informuje iż:

Cele, podstawa i zakres  przetwarzania danych:

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Pacjentów w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Mściwojowie są bezpośrednio właściwe przepisy RODO pozostające w związku z przepisami krajowego prawa medycznego. W szczególności  mogą przetwarza być przetwarzane  dane osobowe Pacjentów, w tym dotyczące zdrowia na podstawie art. 9 ust. 2 lit h)  RODO, który wymienia cele zdrowotne przetwarzania oraz przepisów polskich ustaw z obszaru prawa medycznego, pozostających w związku z celami zdrowotnymi przetwarzania,  mogących przy tym zawierać dalsze warunki, w tym ograniczenia w odniesieniu do przetwarzania danych dotyczących zdrowia.

Informujemy, iż nie jest wymagana zgoda Pacjenta jeżeli przetwarzanie jego danych osobowych jest niezbędne do realizacji celów zdrowotnych przetwarzania, czyli:
profilaktyki zdrowotnej,
medycyny pracy, w tym oceny zdolności pracownika do pracy,
diagnozy medycznej i leczenia,
zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej,
zapewnienia zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego

Dane osobowe pacjenta, mogą być przetwarzane  bez wymaganej  zgody Pacjenta także w innych wskazanych w RODO celach, w szczególności w celach określonych w art. 6 ust. 1 lit. b) – f)  lub art. 9 ust. 2 lit. c), f), g), i), j), np.  wystawianie niektórych zaświadczeń, a także  obrona przed roszczeniami. Przetwarzanie danych na podstawie zgody pacjenta może mieć niekiedy miejsce w przypadku braku innych podstaw prawnych przetwarzania  w szczególności w celu marketingowym.

Udostępnianie danych:

Z zastrzeżeniem pkt. 6.5. Dane osobowe pacjenta zawarte w dokumentacji medycznej są udostępniane zazwyczaj na zasadach i w sposób określony w przepisach art. 26 i 27 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach rozporządzeń wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.

Uprawnienia Pacjenta:

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – prawo da jej cofnięcia. Prawa te mogą być ograniczone przepisami Unii Europejskiej lub przepisami krajowymi.

Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli stwierdzicie Państwo z naszej strony naruszenia w zakresie ochrony Państwa danych.

Zapewniamy, że poprzez stałe podnoszenie świadomości i kwalifikacji pracowników, odpowiednie zabezpieczenie techniczne dochowamy należytej staranności aby administrowane przez nas dane były odpowiednio przetwarzane i chronione.

Do Państwa dyspozycji pozostaje Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Kancelaria Doradztwa Prawnego Anna Wojsznis, powołany w celu nadzorowania sfery przetwarzania danych osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem: anna.wojsznis.iod@gmail.com

Nasz zespół medyczny.

– Ewa Wawrzyniak – Pielęgniarka
– Halina Smyk – Pielęgniarka
– Jadwiga Kierska – Pielęgniarka
– Maria Jacheć – Pielęgniarka
– Bogusława Świętochowska – Pielęgniarka
– Jadwiga Sitarek – Położna
– Daria Abramek – Fizjoterapeutka
– Paulina Czuchta – Fizjoterapeutka
– Agata Nawracaj – Fizjoterapeutka
– Jacek Mitka – Fizjoterapeuta
– Elżbieta Platt – Lekarz Dermatolog
– Izabela Konieczna – Lekarz Stomatolog
– Iwona Butmankiewicz – Borecka – Lekarz Stomatolog
– Jolanta Świątek – Lekarz POZ
– Jadwiga Woźny – Lekarz Pediatra
– Czesława Bigus – Hołubowicz – Lekarz Pediatra
– Jolanta Konieczna – Lekarz Pediatra
– Wiktor Piotrowski – Lekarz POZ
– Krzysztof Matuszkiewicz – Lekarz Chirurg
– Rafał Kruzel – Lekarz Neurolog
– Ryszard Mruszczyk – Lekarz Rehabilitacji
– Milena Stachurska – Logopeda
– Aneta Łozowska – Logopeda

Nasz zespół administracyjny.

– Anna Szymczak – Kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia
– Anna Bujak – Główna Księgowa
– Robert Kopeć – Informatyk

Gminny Ośrodek Zdrowia w Mściwojowie

Gminny Ośrodek Zdrowia w Mściwojowie funkcjonuje jako Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Świadczy usługi na podstawie i w zakresie zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia w siedzibie GOZ oraz w Punkcie Lekarskim w Snowidzy.

Skontaktuj się z nami

Punkt lekarski w Snowidzy

Snowidza 91a 59-407 Mściwojów +48 76 871 83 25
close form phone
Potrzebujesz więcej
informacji?
Oddzwonię do Ciebie!


* Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych lub przekazany dalej. Wyłącznie oddzwaniamy na podany numer telefonu.
Zostaw numer
oddzwonimy!
Rejestracja
Wyślij zapytanie
na interesujący Cię temat...
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminny Ośrodek Zdrowia, Mściwojów 5a, 59-407 Mściwojów w celach marketingowych oraz dla prawidłowej realizacji usługi "umów wizytę".

[recaptcha]